Μια μέρα του Σεπτέμβρη

Είχα σήμερα την ευκαιρία να βρίσκομαι σε τρείς διαφορετικές πόλεις (Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο), να γνωρίσω δυο πραγματικά “αναλογικούς” ανθρώπους (Χάρης, Σάντρα), και να συμμετέχω στο 1st Docker Crete Meetup & Docker Global Hack Day #3